Novena; Marie Bebådelse

Novena; Marie Bebådelse: 16-24 mars

Hell dig, högt benådade, Guds Moder, nådens drottning av den Allsmäktiges kraft. Hell dig heliga Treenighets boning och universums drottning, Moder av nåd och alla syndares tillflykt.

Högst älskade Moder, dragen till din skönhet, ljuvlighet samt ditt ömma förbarmande, vänder jag mig full av förtröstan till dig, eländig som jag är, och ber dig att du för mig av din Son, vill utverka den intention jag här ber om:

(nämn böneintentionen)  

Utverka för mig också, himlens drottning, den djupaste ånger för mina många synder och nåden att efterlikna de dygder du så troget utövade, speciellt ödmjukhet, renhet och lydnad. Framför allt ber jag dig att vara min moder och beskyddare, och ta emot mig bland dina hängivna barn, och led mig från din höga och ärorika plats.

Avvisa inte min begäran, Nådens Moder! Ha medlidande med mig och överge mig inte under mitt liv, ej heller i min dödsstund. Amen