Novena till de heliga själarna i skärselden

Novena till de heliga själarna i skärselden: 24 oktober - 1 november Av den helige Alfons Liguori, Biskop och kyrkolärare
(Denna novena ger fullständig avlat)