Novena till den helige Dominic Savio

Novena till den helige Dominic Savio
29 februari -8 mars

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Amen.

Dominic Savio, under ditt korta liv på denna jord hade du en sådan innerlig önskan att bli ett helgon. Du sa: “Be Jesus att göra mig till helgon. Det är trots allt bara han som kan göra det.” Då han beviljade din önskan att bli ett helgon, ber jag dig om förbön för min räkning till Jesus.
(ange din intention här)

Dominic Savio, du sa en gång: “Jag är inte kapabel att göra stora saker, men jag vill göra allt, även de minsta sakerna, för Guds större ära.” Visa mig under min dag, hur allt jag gör, oavsett hur litet det är, kan användas för att förhärliga Gud.
Amen.

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Amen.