Novena till Jungfru Marie tempelgång

Novena till Jungfru Marie tempelgång: 12-21 november

Nådig och älskansvärd är du i din härlighet, o heliga Guds Moder! Visa mig ditt anlete. Låt dina ord ljuda i mina öron, ty din röst är ljuv och ditt anlete är skönt. Vänd dig till oss i din skönhet och ljuvlighet! Stig fram i ditt majestät och härska!

  • Hell dig Maria…

O välsignade Guds Moder, Maria alltid jungfru, herrens tempel, den helige andens helgedom, endast du har så utan dess like behagat vår herre Jesus Kristus!

  • Hell dig Maria…

Du är i sanning välsignad, o heliga Jungfru Maria, och högst värdig allt beröm, ty från dig kom rättvisans sol, Kristus, vår Herre. Dra dig till oss, o obefläckade jungfru; vi följer dig och andas in den ljuva doften av dina dygder! 

  • Hell dig Maria…

[Ange din framställan här.]

Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit övergiven.

Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas jungfru.

Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets Moder, Maria.

Amen.