Prästkallelser

Formation

Den obligatoriska utbildningen för våra kandidater till det heliga prästämbetet består av en ettårig kurs i andlighet, en tvåårig kurs i filosofi och en fyraårig kurs i teologi.

Kanik Louis Poucin de Wouilt, prefekt för förstaårs-seminaristerna.

Detta akademiska program undervisas av professorer från olika romerska universitet, Sorbonne, IPC:s filosofiska fakultet i Paris samt våra egna präster som har akademiska examina. De som kandiderar till prästadömet måste också kunna eller lära sig minst två andra språk än sitt eget. För dem som talar svenska inkluderar dessa franska och, naturligtvis, latin.

Våra seminaristers intellektuella utbildning åtföljs av en alltigenom mänsklig utbildning, som inkluderar allmän kultur, prästerliga seder och en omfattande mängd dagligt praktiskt arbete i huset och runt om på ägorna.

Denna kombination är mycket effektiv för den fullständiga utbildning av kropp och själ som vi vill ge våra seminarister. En rent intellektuell utbildning är aldrig tillräcklig för en präst.

Hans personlighet skulle säkerligen förbli otillräckligt formad om den inte innefattade ett djupt böneliv och ödmjukhet nog att ta på sig praktiska plikter och utföra dem väl.

En gemensam livsstil

För unga män är det särskilt viktigt att lära sig att alla som lever i en familj, oavsett om det är en liten eller stor kommunitet, måste ta ansvar för andra.

Det är inte alltid lätt, och det kräver uppoffringar och späkning av viljan. Men i slutändan, genom fri lydnad och hårt arbete, ger denna disciplin glädje och tillfredsställelse.

Böneliv

Utan tvekan är det viktigaste inslaget i seminarielivet den dagliga kontakten med vår Herre genom den heliga mässan, officiet (tidebönerna), rosenkransen och inre bön.

Seminaristerna lär känna inte bara den heliga liturgins historia och rubriker, utan också dess inre innebörd och stora kraft för deras andliga liv. Varje enskild gest i den klassiska liturgin har en djup betydelse. Varje detalj är viktig när det gäller vår relation till Herren.

Våra seminaristers personliga tro måste mätas efter de liturgiska mysteriernas objektiva helighet och den katolska trons oföränderliga sanning. Subjektiv fromhet och objektiv nåd måste bilda en enhet som förenas i firandet av den traditionella latinska liturgin.

Varken yttre formalism eller pietism kan överleva när en seminarist, under ledning av kyrkans auktoritet som representeras av hans överordnade, strävar efter att i sitt liturgiska deltagande och sitt inre liv “göra vad kyrkan gör”. Denna autentiska romersk-katolska harmoni mellan det subjektiva och det objektiva, mellan natur och nåd, mellan det mänskliga och det gudomliga, är en frukt av lydnad mot den tradition som Herren själv har gett och utlovat vår  heliga Moder Kyrkan.

Som vår grundare, monsignore Gilles Wach ofta upprepar: “Vi räddar inte Kyrkan, Kyrkan räddar oss.” Hon gör det för att hon följer anvisningarna från vår Herre själv, som har dött på korset för vår frälsning och som har grundat Kyrkan som ett redskap för att förlänga hans frälsning genom århundradena. I seminariet vill Kristus Konungens Institut forma trogna “förvaltare av de heliga mysterierna” som inte gör något annat än vad Kristus vill att de ska göra för själarna: föra dem till honom genom Kyrkans sakrament.

Vårt seminarium

Vår seminariebyggnad i Gricigliano i Toscana i Italien innehåller bostäder för seminaristerna, ett spatiöst refektorium, stort kök, flertalet klassrum och en konferenssal med modern undervisningsutrustning. Läs mer om vårt seminarium.

Krav för presumtiva kandidater för att komma in på Institutets utbildningsprogram:

  • Vara mellan 18 och 40 år
  • Gymnasieexamen eller motsvarande, och/eller arbetslivserfarenhet
  • Tvåsidigt CV, som innehåller födelsedatum, huvudsaklig skolgång och arbetslivserfarenhet och ett fotografi
  • Rekommendation av minst två präster

För att uppfylla dessa krav kan potentiella kandidater skicka e-post till:

FAQ