Sju nya noviser

Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta har välkomnat sju nya noviser, varav en från Sverige, vilket innebär att vi nu har två svenska systrar tillhörande Kristus Konungens Instituts andliga familj. Efter att ha förberett sig under en reträtt som avslutades på Marie Moderskaps festdag den 11 oktober, var det så dags för den högtidliga ceremonin, som ägde rum dagen efter den 12 oktober i systrarnas kloster och novitiathus i Neapel. Förutom Institutets superiorer, deltog den påvliga ceremonimästaren monsignore Marco Agostini, som också officierade ceremonin och därefter frambar mässoffret. Klosterkyrkan fylldes av gäster från när och fjärran, bestående av familj, släkt och vänner till de blivande noviserna, bl.a. en stor grupp ditresta svenskar. 

Låt oss be för våra nya noviser och tacka Gud för denna stora nåd.

De blivande noviserna i procession på väg in i klosterkyrkan tillsammans med sina fäder.
De blivande noviserna, klädda i vita bröllopskläder, i bön före ceremonin.
Alla föll på knä vid intonationen av Veni Creator Spiritus, som inledde ceremonin.
Predikan av Institutets Generalvikarie, monsignore Rudolf Michael Schmitz.
Vår nya svenska novis, syster Jean Marie Francois av Kristus Konungens genomborrade Hjärta, under den ceremoniella hårlocksklippningen, strax före mottagandet av ordensdräkten.
Ordensdräkterna välsignas.
De nya noviserna mottar slöjan.
Noviserna iklädda ordensdräkten.
Magnificat anima mea Dominum.
Levithögmässa celebrerad av monsignore Agostini. Systrarna sjöng propriet från korstolarna i absidkoret.
Processionen ut ur klosterkyrkan efter den heliga mässan.
Efter de högtidliga ceremonierna hölls en mottagning och gemensam lunch för gästande familjer, släktingar och vänner.
Kristus Konungens Instituts grundare och generalprior, monsignore Gilles Wach, tillsammans med Moder Superior, Madeleine-Marie av S.t Josef det Kungliga Hjärtats Beskyddare, samt systrar och noviser.
De nya noviserna iklädda den blå kordräkten, tillsammans med Moder Superior Madeleine-Marie, Generalprior monsignore Wach, påvlige ceremonimästaren monsignore Agostini, Generalvikarie monsignore Schmitz och Novismästarinnan, syster Anne-Marie.