Dagens text

26 april, Ss Cletus och Marcellinus

INTROITUS Si diligis me, Simon Petre

Joh. 21:15-17 Om du älskar mig, Simon Petrus, för mina lamm på bete, var en herde för mina får. Alleluia, alleluia. Ps. 29:1 Jag vill upphöja dig, o Herre, för du har upprätthållit mig, och inte låtit mina fiender glädja sig över mig. – Ära vare Fadern... – Om du älskar mig...


KOLLEKTBÖN.

Evige herde, se i nåd till din flock, vilken vi bönfaller dig att alltid bevaka och skydda genom de heliga Cletus och Marcellinus, dina martyrer och påvar som du valde att vara överherdar för hela din Kyrka. Genom vår Herre...


EPISTEL (1 Petr. 5:1-4, 10-11)

Mina älskade, jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: var herdar för Guds hjord som finns kvar hos er och vakta över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten och herraväldet i evighet, amen.


Alleuia, alleluia. Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Eccelsiam meam

Alleluia, alleluia. Matt. 16:18 Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka. Alleluia. Ps. 44:17, 18 Du skall sätta dem till furstar över hela jorden, och de skall minnas ditt namn, o Herre. Alleluia.


EVANGELIUM (Matt. 16:13-19)

I den tiden då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: ”Vem säger folket att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna.” Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.”


OFFERTORIUM Ecce dedi verba mea in ore tuo

Jer. 1:9-10 Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig idag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Alleluia.


STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, att du i din kärleksfulla godhet må röras av vår offergåvas frambärande och upplysa din Kyrka; att din hjord må blomstra överallt, och att dess herdar under din ledning må vara till behag för dig. Genom vår Herre...


Prefation: För kyrkoårstiden


COMMUNIO Tu es Petrus, et super hanc petram aedeficabo Ecclesiam meam

Matt. 16:18 Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka. Alleluia.


SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig o Herre, efter att din Kyrka blivit mättad av den heliga måltiden: härska i din mildhet över henne, så att hon genom ditt mäktiga styre får åtnjuta än större frihet, och alltid får förbli oberoende i utövandet av sin tro. Genom vår Herre...

1-JanJulens oktavdag (1 januari)
2-Jan
3-JanJesu dop 2 januari
4-Jan
5-Jan5 januari, St Telesphorus
6-JanTrettondagen (Epifania)
7-Jan
8-Jan
9-Jan
10-Jan
11-Jan11 januari, St Hyginus
12-Jan
13-Jan
14-Jan1 söndagen efter Trettondagen Den heliga familjens fest
17-Jan16 januari. St Marcellus I
16-Jan17 januari, St Antonius
18-Jan18 januari, St Eriks katolska domkyrkas invigningsdag
19-Jan19 januari, St knut
20-Jan20 januari, Ss Fabian och Sebastian, martyrer
21-Jan2 söndagen efter Trettondagen
22-Jan22 januari, Ss Vincent och Anastasius
15-Jan15 januari, St Paulus Eremiten
23-Jan23 januari, St Raymond av Penafort
24-Jan24 januari, St Timoteus
25-Jan25 januari, Pauli omvändelse
26-Jan26 januari, St Polykarp
27-Jan27 januari, St Johannes Chrysostomos
28-Jan28 januari, St Petrus Nolascus
29-Jan29 januari, Sankt Frans av Sales
30-Jan30 januari, Sta Martina
31-Jan31 januari, Sankt Johannes Bosco (Don Bosco)
1-Feb1 februari, St Ignatius av Antiokia
2-Feb
3-Feb3 februari, St Ansgar
4-Feb4 söndagen efter Trettondagen
5-Feb5 februari, Sta Agata
6-Feb6 februari, St Titus
7-Feb7 februari, St Romuald
8-Feb8 februari, Sankt Johannes av Matha
9-Feb9 februari, Sankt Cyrillus av Alexandria
10-Feb10 februari, Sta Scholastica
11-Feb5 söndagen efter Trettondagen
12-Feb12 februari, Servitordens sju grundare
13-Feb
14-FebAskonsdag
15-FebTorsdagen efter askonsdagen
16-FebFredag efter askonsdag
17-FebLördagen efter askonsdag
18-Feb6 söndagen efter Trettondagen
19-FebMåndag i första fasteveckan
20-FebTisdagen i första fasteveckan
21-FebKvatemberonsdagen i fastan
22-FebTorsdag i 1 fasteveckan
23-FebKvatemberfredagen i fastan
24-FebKvatemberlördag i fastan
25-Feb2 söndagen i fastan
26-FebMåndag i andra fasteveckan
27-FebTisdagen i andra fasteveckan
28-FebOnsdagen i andra fasteveckan
29-FebTorsdagen i andra fasteveckan
1-MarFredag i andra fasteveckan
2-MarLördagen i 2 fasteveckan
3-Mar3 söndagen i fastan
4-MarMåndagen i tredje fasteveckan
5-MarTisdag i tredje fasteveckan
6-MarOnsdagen i tredje fasteveckan
7-MarTorsdagen i tredje fasteveckan
8-MarFredagen i tredje fasteveckan
9-MarLördagen i tredje fasteveckan
10-Mar4 söndagen i fastan Laetare
11-MarMåndag i fjärde fasteveckan
12-MarTisdag i fjärde fasteveckan
13-MarOnsdag i fjärde fasteveckan
14-MarTorsdag i fjärde fasteveckan
15-MarFredag i fjärde fasteveckan
16-MarLördagen i 4 fasteveckan
17-Mar