Brunt skapular

Det bruna skapularet av vår moder av Karmel är en rik andlig tradition som hedrar Maria som den första och främst av hennes sons lärjungar. Detta skapular  är ett yttre tecken på skyddet av Jungfru Maria, vår syster, moder och drottning. Det är en kraftfull sakramentalie för Marias skydd för karmelorden – dess medlemmar, medarbetare och förbund – när de strävar efter att uppfylla sitt kall som definieras av karmelitregeln Saint Albert: “att leva i trohet mot Jesus Kristus.”

Medan Kristus ensam har förlossat oss har den välsignade jungfru Maria alltid setts av katoliker som en kärleksfull moder och beskyddare. Den välsignade jungfrun har visat sitt beskydd över karmelitorden från första början. Detta beskydd kom att symboliseras i detta skapular, den väsentliga delen av karmeliten.  

Berättelser och legender finns i överflöd i den karmelitiska traditionen om de många sätt på vilka Guds Moder har förbön för orden, särskilt i kritiska ögonblick av dess historia. De mest uthålliga och populära av dessa traditioner, välsignade av kyrkan, gäller Marias löfte till en tidig karmelit, Saint Simon Stock, att den som förblir trogen mot karmeliternas kallelse tills döden kommer att få nåd till slutlig uthållighet. Den karmelitiska orden har varit angelägen om att dela detta beskydd och skydd med dem som är hängivna till Guds Moder och har sålunda utvidgat både sin vana (scapular) och tillhörighet till den större kyrkan.