Ung svensk har iklätts ordensdräkten i S:t Vincent Ferrers brödraskap

På S:t Dominikus festdag, den 4 augusti, 2023, upptogs en ung, svensk man i novitiatet och ikläddes den dominikanska, vita ordensdräkten i Chémeré le Roi-konventet i Frankrike, efter att ha fullgjort sin tid som postulant under ett år. Som novis heter han nu broder Etienne-Marie, efter den salige Stefano (Etienne) Bandelli 1369 – 1450, en italiensk dominikanbroder och präst, som utmärkte sig för sin helighet, sin rika förkunnelse samt hängivenhet och omsorgsfullhet som biktfader. Ceremonin leddes av S:t Vincent Ferrers brödraskaps prior, p. Louis-Marie de Blignières.

Broder Etienne-Marie var före sitt inträde i konventet 2022, en trogen och uppskattad altartjänare vid Kristus Konungens Instituts apostolat i Stockholm.

S:t Vincent Ferrers brödraskap, är en religiös gemenskap med traditionell dominikansk liturgi och spiritualitet, som eftersträvar att vandra i S:t Dominikus fotspår med ett starkt fokus på botgöring, bön, studier, gregoriansk sång och en värdig liturgi – allt till Guds större ära och för själarnas frälsning.

Broder Etienne-Marie och priorn p. Louis-Marie de Blignières.
Den heliga mässan enligt dominikansk rit.
Bröder samlade i bön i ett av konventets kapell.
Den nyblivne novisen tillsammans med sina medbröder, strax efter iklädningen.
Kommuniteten samlad framför den nybyggda konventkyrkan.
Procession i korsgången.
Konventet från ovan.