Mässtider

Måndag den 30 januari 
S:ta Martina, jungfru och martyr 
Mässa kl. 09:00

 Tisdag den 31 januari 
S:t Johannes Bosco, bekännare 
Mässa kl. 18:00
Efter mässan: tillbedjan 

Onsdag den 1 februari 
S:t Ignatius av Antiochia, biskop och martyr 
Mässa kl. 07:30

Torsdag den 2 februari 
Kyndelsmässodagen
Ljusvälsignelse och Mässa kl. 17:30

Fredag den 3 februari 
S:t Ansgar, Nordens apostel, biskop och bekännare
Åminnelse: S:t Blasius, biskop och martyr 
(Första fredagen i månaden)
Mässa kl. 17:00
Efter mässan: Blasiusvälsignelse

Lördag den 4 februari 
S:t Andreas Corsnini, biskop och bekännare 
(Första lördagen i månaden)
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: tillbedjan 

Söndag den 5 februari 
Septuagesima
Sjungen mässa kl. 09:30