Mässtider

Måndag den 22 juli
S:ta Maria Magdalena, botgörerska 
Mässa kl. 09:00

Tisdag den 23 juli
S:t Apollinaris av Ravenna, biskop och martyr
Mässa kl. 18:00
Efter mässan: tillbedjan 

Onsdag den 24 juli
Feria
Mässa kl. 08:00

Torsdag den 25 juli
S:t Jakob, apostel
Mässa kl. 18:00
Efter mässan: tillbedjan 

Fredag den 26 juli
S:ta Anna, Marie moder
Mässa kl. 17:00

Lördag den 27 juli
Jungfru Marielördag
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse och tillbedjan

Söndag den 28 juli
Tionde söndagen efter pingst
Sjungen mässa kl. 09:30