Mässtider

Offentliga gudstjänster firas fr.o.m. den 1 juli, i enlighet med Stockholms Katolska Stifts uppdaterade direktiv per den 28 juni 2021. 


OBS! Avvikande mässtid på tisdag den 21 september; kl. 09:00 samt ingen mässa på onsdag den 22 september 

Måndag den 20 september
S:t Eustachius och följeslagare, martyrer
Mässa kl. 09:00
OBS! Idag börjar novenan till ärkeängeln S:t Mikael

Tisdag den 21 september 
S:t Matteus, apostel 
OBS! Mässa kl. 09:00

Onsdag den 22 september
Kvatemberonsdag i september
OBS! Ingen mässa 

Torsdag den 23 september 
S:t Linus, påve och martyr 
Mässa kl. 18:00
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 24 september 
Kvatemberfredag i september 
Mässa kl. 17:00

Lördag den 25 september 
 Kvatemberlördag i september 
Mässa kl 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse och tillbedjan

Söndag den 26 september 
Artonde söndagen efter pingst
Sjungen mässa kl. 09:30