Mässtider

I enlighet med Stockholms Katolska Stifts direktiv gäller följande:

– Alla offentliga gudstjänster är tillsvidare inställda.

– Tillfälle till bikt och helig kommunion ges efter överenskommelse.


Måndag den 22 februari
Petri stol

Tisdag den 23 februari 
S:t Petrus Damianus, bekännare och kyrkolärare 

Onsdag den 24 februari 
S:t Mattias, apostel

Torsdag den 25 februari 
Feria

Fredag den 26 februari 
Kvatemberfredag i fastan

Lördag den 27 februari
Kvatemberlördag i fastan

Söndag den 28 februari 
Andra söndagen i fastan