Mässtider

Offentliga gudstjänster firas från och med den 9 februari, i enlighet med Stockholms Katolska Stifts uppdaterade direktiv.

Måndag den 23 maj
Feria
Mässa kl. 09:00

 Tisdag den 24 maj
Maria, de kristnas hjälp 
Mässa kl. 18:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse samt tillbedjan

Onsdag den 25 maj
Kristi himmelsfärdsafton
Mässa kl. 07:30

Torsdag den 26 maj
KRISTI HIMMELSFÄRD 
Sjungen mässa kl 09:30

Fredag den 27 maj
S:t Bede, bekännare och kyrkolärare 
Mässa kl. 17:00

Lördag den 28 maj
S:t Augustinus av Canterbury, biskop och bekännare 
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria de kristnas hjälp-välsignelse samt tillbedjan 

Söndag den 29 maj
Söndagen efter Kristi Himmelsfärd 
OBS! Stilla mässa kl. 09:00