Mässtider

I enlighet med Stockholms Katolska Stifts direktiv gäller följande:

– Alla offentliga gudstjänster är tillsvidare inställda.

– Tillfälle till bikt och helig kommunion ges efter överenskommelse.

Måndag den 19 april
Feria

Tisdag den 20 april
Feria

Onsdag den 21 april
S:t Anselm av Canterbury,  biskop och kyrkolärare 

Torsdag den 22 april
S:t Soter och Caius, påvar och martyrer 

Fredag den 23 april 
S:t Göran, martyr 

Lördag den 24 april 
S:t Fidelis av Sigmaringen, martyr

Söndag den 25 april
Tredje söndagen efter påsk 
Åminnelse, S:t Markus, apostel