S:t Andreas julnovena, 30 November - 24 December

S:t Andreas julnovena, 30 November - 24 December

Hälsad och välsignad vare den timma och den stund då Guds Son föddes av den Allrarenaste Jungfrun Maria vid midnatt, i Betlehem, i bitande köld.

Värdigas o Gud i den stunden bönhöra mig genom vår Frälsares Jesu Kristi och Hans välsignade Moders förtjänster.

Amen.

Be 15 gånger om dagen från 30 november till juldagen