Novena till Vår Fru av berget Karmel
7-15 juli

Novena till Vår Fru av berget Karmel, 7-15 juli

Under denna novena följer oss nio av Karmels helgon. Genom sitt exemplariska liv, genom sin kärlek till Kristus och Jungfru Maria, är de för oss mäktiga förebilder och förebedjare.

Vår Fru av Berget Karmel

 

 

 

 

 

 Bön till Vår Fru av berget Karmel

Moder jag har tusen svårigheter: hjälp mig
Från själens fiender: rädda mig.
I mina misstag: upplys mig.
I mina tvivel och trångmål: trösta mig.
I mina sjukdomar: styrk mig.
När man ignorerar mig: uppmuntra mig.
I frestelserna: försvara mig.
I svåra stunder: älska mig.
Med din gränslösa makt: beskydda mig.
Och då jag i dina armar dör: mottag mig.
Karmels Jungfru, be för oss.
Amen.

Profeten Elia

 

 

 

 

 

 

 

 

1:a dagen – Kärlek till Guds ord

Bibelläsning: 1 Kung 18:42-46.

”Herren lever, han inför vars ansikte jag står.”

Maria Karmels Jungfru, vi ber dig om nåden att bli förälskade i Guds Ord och att kunna vittna om det även i svåra ögonblick, liksom Profeten Elia gjorde, han som hade förmånen att profetiskt skåda dig i det hemlighetsfulla lilla molnet på Berget Karmel. Detta moln som förebådade din funktion som förmedlarinna av nåden, tillsammans med Kristus.

Vår Fru av Berget Karmel, be för oss!

Bön till Vår Fru av berget Karmel…

Simon Stock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:a dagen – För kallelser

Bibelläsning: Matt 7:21-27

”I all motgång giv du oss goda råd och i striden lång trösta och be om nåd, hos din Son för oss” (ur hymnen till vår Fru av Berget Karmel, Flos Carmeli)

Karmels Drottning, vi kommer idag i sällskap med Simon Stock, en karmelit och präst känd för sin helighet och enastående andakt till Maria. Tillsammans med honom ber vi dig att du i Kyrkan uppväcker många heliga kallelser till Guds tjänst och våra bröders och systrars väl.

Vår Fru av Berget Karmel, be för oss!

Bön till Vår Fru av berget Karmel…

Teresa av Avila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:e dagen – Kyrkans helighet

Bibelläsning: Matt 5:13-16.

”Låt oss mina döttrar åtminstone i något efterlikna den heliga Jungfruns djupa ödmjukhet, det är ju hennes dräkt vi bär.” Teresa av Avila

Karmels Jungfru, vi ber dig idag om nåden att få leva ett heligt liv och hysa en ivrig kärlek till Kyrkan, i likhet med den heliga Teresa av Avila, Karmels reformator. Hjälp oss att vi, även i dagens mest intensiva aktivitet, liksom hon skall kunna ständigt förbli förenade med din Son Jesus.

Vår Fru av Berget Karmel, be för oss!

Bön till Vår Fru av berget Karmel…

Johannes av korset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:e dagen – Växa i tron

Bibelläsning: Matt 25:34-40

”Av sådan art var den ärorika Gudsmoderns verk och böner. Hon bar aldrig i sin själ bilden av något skapat som skulle ha kunnat avlägsna henne från Gud eller ge henne någon impuls. Alla impulser inom henne utgick från den helige Ande.” Johannes av Korset

Karmels Jungfru, vi ber till dig i dag, tillsammans med den helige Johannes av Korset, som gick igenom trons dunkla natt och genom svårigheter av alla slag. Hjälp oss att med kärlek acceptera det dagliga livets kors, och hämta styrka av orden från detta helgon när han säger ”att vid detta livets afton skall vi bli dömda enligt kärleken”.

Vår Fru av Berget Karmel, be för oss!

Bön till Vår Fru av berget Karmel…

Thérèse av Jesusbarnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:e dagen – En ny impuls för missionen

Bibelläsning: Joh 15:9-17

”När jag ser på ditt liv, o Maria, låter du mig känna att det inte är omöjligt att efterfölja dig!” Thérèse av Jesusbarnet

Karmels Jungfru, du som beskyddade den lilla Thérèse av Jesusbarnet, kärleksmissionären i klausur, uppnå hos Gud denna samma kärlek för att vi skall kunna bli vittnen om din barmhärtighet i dagens värld.

Vår Fru av Berget Karmel, be för oss!

Bön till Vår Fru av berget Karmel…

Elisabeth av Treenigheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:e dagen – För familjerna

Bibelläsning: Matt 11:25-30

”Det finns ett modershjärta, nämligen den heliga Jungfruns Hjärta, och du kan gömma dig i det…” Elisabeth av Treenigheten

Karmels Jungfru, idag kommer vi till dig i sällskap med Elisabeth av Treenigheten. Denna Karmels dotter som på ett påtagligt sätt erfor Treenighetens mysterium i sitt liv. Hjälp även oss att vi kan vittna i vårt dagliga liv om Guds närvaro, Han som är Fader, Son och Helig Ande. Och hjälp oss att ge uttryck för deras barmhärtiga kärlek för att världen må tro och bli räddad.

Vår Fru av Berget Karmel, be för oss!

Bön till Vår Fru av berget Karmel…

Teresa de los Andes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:e dagen – För ungdomarna

Bibelläsning: Matt 18:1-5

”Det var den Heliga Jungfrun som la kallelsens frö i mitt hjärta.” Teresa de los Andes

Karmels Jungfru, du som gav oss din unga dotter Teresa de los Andes, ett vittne om enkelhet, transparens och vacker kärlek, vi ber dig tillsammans med henne att du måtte hjälpa våra ungdomar att återfinna soberhetens väg, den äkta kärleken och solidariteten.

Vår Fru av Berget Karmel, be för oss!

Bön till Vår Fru av berget Karmel…

Titus Brandsma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:e dagen – Offrets och överlåtelsens ande

Bibelläsning: Joh 12:24-28

”Detta måste vara målet för vår Maria-vördnad: vi måste bli liksom en andra Guds Moder, också i oss måste Gud avlas, ja, Gud måste födas av oss.” (Titus Brandsma)

Karmels Jungfru, den salige Titus Brandsma, Karmels son, fick under sitt liv erfara din särskilda närvaro, vilken stödde honom i förkunnandet av Evangeliet ända därhän att han utgöt sitt blod för att försvara det. Utverka hos Gud även för oss uthållighet när det gäller att acceptera de offer som troheten mot Evangeliet kräver av oss idag.

Vår Fru av Berget Karmel, be för oss!

Bön till Vår Fru av berget Karmel…

Edith Stein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:e dagen – Solidaritetens ande med alla

Bibelläsning: Joh 17:20-24

”När vi betraktar och tänker på Guds moders väg från Kyndelsmässodagen fram till Långfredagen så kommer vi genom henne att finna vägar till den inre stillheten.” (Edith Stein, Teresia Benedicta av Korset)

Jungfru Maria, Vår Fru av Berget Karmel, vi ber dig tillsammans med Edith Stein, Israels och Kyrkans berömda dotter, som vittnade om sin kärlek till Kristus med att ge sitt liv. Må även vi uthålligt sträva efter alla människors enhet i Kristus Jesus, den ende Frälsaren.

Vår Fru av Berget Karmel, be för oss!

Bön till Vår Fru av berget Karmel…

Källa: https://karmel.se/novena-till-var-fru-av-berget-karmel-16-juli/