Prästkallelser FAQ

Finns det några särskilda egenskaper som skulle underlätta en kallelse till präst i Kristus Konungens Institut?

Om du känner en stark kallelse att tjäna Kristus Konungen generöst med hela ditt liv, och du vill vara en trofast son till Heliga Moder Kyrkan och fullheten av Hennes storslagna tradition i alla aspekter av livet, då kan du bli kallad att se djupare till ett yrke med institutet.

Vi vill att du ska utveckla en vördnadsfull hängivenhet till den välsignade modern under hennes titel av den obefläckade avlelsen, vilket kommer att hjälpa dig att utveckla den renhet, ödmjukhet och lydnad som du behöver i ditt liv som präst eller oblat. Du bör ha en viss andlig attraktion för våra tre skyddshelgon: St. Benedictus , som symbolen för enheten mellan tro och kultur, liturgi och liv; St Thomas av Aquino , som ledstjärnan för trohet mot kyrkans lära och påvedömet; och St. Francis de Sales , som gentlemanprästen för en ständigt växande kärlek till dem i materiell och andlig nöd.

Som präst eller oblat i institutet bör du vårda det broderliga samhällslivet, som är fokuserat på Guds ära i liturgin och på en verkligt osjälvisk välgörenhet, som börjar i själva institutets hus.

Om du är ivrig att lära dig och växa i andlighet och i förståelse för de skatter som kyrkan erbjuder genom sin liturgi, lära och liv i världen, och om du vill vara foglig mot de rika nåder som flödar av lydnad och ödmjukhet i att ta emot dessa skatter från kyrkans visdom, då kan Kristus Kungen, den evige översteprästen, vänta på att du ska bli en framtida medlem av vårt institut.

Hur står institutet till tjänst för kyrkans historia och tradition?

Kyrkans uppdrag är att genom historien fortsätta läran om de eviga sanningar som lärs ut av dess gudomliga grundare och som överlämnats i en obruten tradition från apostlarna och deras legitima efterföljare. Det är denna obrutna tradition som, under den Helige Andens ledning, garanterar vår förening med Jesus Kristus som var, är och alltid kommer att vara (Heb 13:8). Institutet vill vara i perfekt kontinuitet med denna autentiska, obrutna tradition.

Grundaren och medgrundaren av institutet, genom sina kyrkliga studier i Genua under den avlidne kardinal Giuseppe Siri och i Rom, där de tjänade kardinaler och präster som representerade den stora romerska skolan i dess obrutna tradition, hade nåden att bli nedsänkt i en obruten ström av tradition. De försöker alltså inte återskapa katolsk tradition, utan helt enkelt föra den vidare till institutets medlemmar.

Detta är en levande tradition i dess sanna mening: tradidi vobis quod et accepi (“Jag ger dig det som jag själv har tagit emot”) (I Kor 11:23).

Har institutet ett eget seminarium?

Ja. Du kan lära dig mer på sidan för det internationella seminariet .

Måste medlemmar i Kristus Konungens Institut lära sig andra språk?

Ja. Varje prästkandidat vid institutet måste lära sig eller kunna minst två andra språk än sitt eget. Dessa är latin och franska.

Även om det verkligen är fördelaktigt att redan kunna åtminstone lite franska och latin innan du går in på Institutet för Kristus Konungen, är detta inte ett nödvändigt krav, eftersom vårt ettåriga förseminarium erbjuder utbildning i båda dessa språk om det behövs. Under det första året, tillsammans med institutets spiritualitet, ligger fokus främst på det franska språket, som undervisas av professionella lärare. I år ingår också studier i det latinska språket, som fortsätter under de sju åren vid  institutets internationella seminarium .

Det är vår erfarenhet att ingen med en genuin kallelse till  Kristus Konungens Institut någonsin har haft svårt med dessa krav. Att lära sig ytterligare ett modernt språk är en stor möjlighet för en djupare förståelse av den katolska kulturen.

 

Vilka är kraven för att komma in i seminariet eller oblateorden?

Villkoren för att gå in i bildningsprogrammet till präst och oblat är följande:

  • normalt bör presumtiva seminarister vara mellan 18 och 30 år, medan potentiella oblatkandidater bör vara mellan 18 och 40
  • gymnasieexamen eller motsvarande och/eller arbetslivserfarenhet
  • tvåsidigt CV, som inkluderar födelsedatum, huvudsaklig skolgång och arbetserfarenheter, samt ett fotografi som ska skickas till vårt amerikanska provinshögkvarter
  • rekommendationsbrev från minst två präster

Efter att dessa krav har uppfyllts kan potentiella kandidater maila vår sida eller till vår Superior Kanik Montjean.

Kan en kvinna bli medlem i Institutet?

Institutet har en kvinnlig gren som heter Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta. Systrarnas moderhus ligger några kilometer från institutets moderhus i Gricigliano, nära Florens, Italien. De över sjuttio systrarna bildar en blandad gemenskap från olika länder. Detta tillför en stor kulturell rikedom till deras liv som systrar. De följer andligheten hos S:t Frans av Sales, S:ta Jeanne de Chantal och S:ta Madeleine Sophie Barat. Deras spiritualitet påminner mycket om den av St. Frans av Sales och S:ta Jeanne de Chantal grundade Visitationsorden.

Våra systrar är inte klausuerade, men kontemplation utgör huvuddelen av deras dagliga liv. De läser laudes, vesper och kompletorium och hjälper till vid den heliga mässan dagligen. Dessutom har systrarna en timmes meditation före mässan samt en timme av eukaristisk tillbedjan på kvällen. De är också kallade att delta i apostoliskt arbete. Därutöver tillverkar systrarna liturgiska dräkter och altarlinnen, samt bedriver ett särskilt apostolat för kvinnlig ungdom.