Devotionen första lördagen i månaden:

Den 13 maj 1939 lät Biskopen av Leiria, Portugal, publicera följande i den officiella handboken för pilgrimer till Fatima: ”Den Heliga Jungfrun har själv genom visionären syster Lucia av Jesus och Marie Obefläckade Hjärta, lärt oss denna böneform. Den har som mål att gottgöra Marie Obefläckade Hjärta för alla förolämpningar och oförrätter som det blir utsatt för av otacksamma människor. 

På den första lördagen i varje månad, under fem på varandra följande månader, gör dessa fyra saker, var och en som en reparationsakt till Maria och Hennes obefläckade hjärta, för alla de förolämpningar som Hon genomlider på grund av mänsklighetens synder:

  • Gå till bikt
  • Ta emot den heliga kommunionen 
  • Be fem dekader av rosenkransen
  • Meditera under en kvart över något av rosenkransens femton Mysterier

Löften:
Vår Fru bönfaller oss om vårt samarbete genom dessa reparationshandlingar under de fem första lördagarna. Genom de mest magnifika löftena har Hon försäkrat oss om att genom våra brinnande reparationshandlingar till sitt obefläckade hjärta inte bara kan säkerställa syndares omvändelse och frälsning utan också vår egen eviga frälsning.

Och inte mindre viktigt, genom ett annat underbart löfte, har Vår Fru kopplat freden i världen till dessa reparationshandlingar, de första lördagarna. Såsom syster Lucia insisterade kan våra liv mycket väl bero på att iaktta och främja denna devotion:
“Huruvida världen har krig eller fred beror på iakttagandet  av denna devotion, tillsammans med vigningen [av Ryssland] till Marie obefläckade hjärta.”

Syster Lucia skrev dessa ord i ett brev, den 19 mars 1939 – när, utifrån ett rent mänskligt perspektiv, det andra världskriget tycktes oundvikligt. Hon sa att trots den sena tidpunkten, så kunde Gud ha avvärjt det hemska kriget, om tillräckligt många av de troende hade omfamnat den första lördagens reparationsdevotion.

Samma löfte gäller för oss idag, i vår tid, när Guds rättvisa skymfas och förolämpas, kanske mer än någonsin, vilket släpper lös krig och farsoter över så många länder.