Kristus Konungens Instituts Generalkapitel 2021

Årets generalkapitel i Gricigliano genomfördes mellan den 24 och 28 augusti, med över 120 närvarande kaniker.
Institutets generalprior monsignore Gilles Wach leder ”Veni Creator”, under kapitlets öppningsceremoni den 24 augusti.
De i juli nyvigda kanikerna, ger primisvälsignelsen till de medbröder som inte kunde närvara vid vigningarna i Florens.
Missa Solemnis. Kanikerna sjunger propriet i koret.