Novena: S:t Aloysius Gonzaga, 12-20 Juni

Novena till S:t Aloysius Gonzaga, 12-20 Juni

Skriven av S:ta Thérèse av Lisieux.

O helige och änglalike Aloysius, fastän jag är din ovärdige tjänare, överlämnar jag till dig på ett särskilt sätt min själs och min kropps kyskhet; Jag ber dig, genom din änglalika renhet, att anbefalla mig till Jesus Kristus, det obefläckade Lammet, och till Hans heligaste Moder, jungfrurnas Jungfru.

Bevara mig från alla allvarliga synder; låt mig aldrig befläcka min själ med någon orenhet; Närhelst du ser mig i frestelse eller fara för synd, avvärj från mig varje oren tanke och tillgivenhet och väck i mig minnet av evigheten och den korsfäste Jesus. Inpränta i djupet av  mitt hjärta en stark gudsfruktan. Upptänd mig med gudomlig kärlek, så att jag genom att efterlikna dig på jorden kan förtjäna att njuta av Gud med dig i himlen.

Amen.
Fader vår. Hell dig Maria.