Predikningar

Predikan Sätra 16 Jan 2022: Devotionen tre Jungfru Maria om dagen – löfte: Du ska dö i nådens tillstånd
Predikan Sätra 09 Jan 2022: Familjen Rikard från Wessex, alla fem blev helgon
Predikan Sätra 06 Jan 2022: Bön för omvändelse
Predikan Sätra 4:e advent 2021: Herman, elev hos Franz Liszt – Kan man falla så djup att det inte verkar finnas något hopp?
Predikan Sätra 3:e advent 2021: Jack Bernard, sökte livets mening hos en indisk guru, men slutatde som katolsk präst.
Predikan Sätra 14 nov 2021:De två pelarna enl. Don Boscos vision
Predikan Sätra 7 nov 2021:Förlåta dina medmänniskor
Predikan Sätra 31 Oktober-2021: Kristus konungs högtid
Läsningar & Predikan Sätra 17 Oktober 2021: Förlåtelse
Predikan, Sätra 15 November 2020; Don Boscos dröm om rosengång
Predikan, Sätra 11 Oktober 2020; “Guds kallelse och den helige Laurentius av Brindisis exempel”
Predikan, Sätra 6 September 2020; “Guds försyn”