Veckans fredagsmässa
16 april 2021: S:t Benedikt Josef Labre, bekännare

INTROITUS Reliqui domum meam; dimisi herditatem meam

Jag har övergivit mitt hus och förskjutit min arvedel, jag är betryckt och fattig; Herren skall ta hand om mig. (Påsktiden: Alleluia, alleluia) – Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. – Ära vare Fadern… – Jag har övergivit…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, som lät den helige Benedikt Josef, din bekännare, troget sluta sig till dig genom att utöva ödmjukhet och älska fattigdomen, giv oss genom stödet av hans förtjänster att vi må förakta det jordiska och ständigt söka det himmelska. Genom vår Herre…

EPISTEL (1 Tim. 6:6-12)

Mina älskade: gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört med oss något in i denna världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär till pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp och sök att vinna det eviga livet.

Under Påsktiden ersätts Graduale med: Alleluia, alleluia. Vem är som Herren, vår Gud, han som sitter så högt, han som ser ner så djupt, ja, vem i himmelen och på jorden? Alleluia. Han som upprättar den ringe ur stoftet, han som lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bredvid furstar, bredvid sitt folks furstar. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 16:24-27)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.”

OFFERTORIUM Non habemus hic manentem civitatem

Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.

STILLA BÖN.

Barmhärtige Gud, tag nådigt emot vår offergåva, och låt den genom den helige Benedikt Josefs, din bekännares förbön bli till hjälp för vår frälsning. Genom vår Herre…

COMMUNIO Beato pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum

Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket; saliga är de renhjärtade, ty de skall se Gud.

SLUTBÖN.

Styrkta av sina heliga gåvor ber vi dig, o Gud, att vi, genom att efterlikna den helige Benedikt Josefs, din bekännares dygder, kan åberopa oss på hjälp genom hans förtjänster. Genom vår Herre…