Dagens text

Veckans lördagsmässa 23 januari 2021: S:t Raymond av Penafort, bekännare

 

INTROITUS Os justi meditabitur sapientiam

Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är; Guds lag är i hans hjärta. Alleluia. Harmas inte över de onda, avundas inte dem som gör orätt. – Ära vare Fadern… – Den rättfärdiges mun…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, som utvalde den helige Raymond till en framstående förmedlare av botens sakrament och på ett övernaturligt sätt ledde honom genom havets vågor, gör genom hans förbön så att vår botgöring frambringar värdiga frukter, och att vi uppnår det eviga livets hamn. Genom vår Herre…

EPISTEL (Jesu Syraks vishet 31:8-11)

Lycklig den man som visat sig fläckfri och inte gjort guldet till sin gud, som inte har satt sin lit till pengar, inte heller till skatter. Säg vem det är, så skall vi prisa honom, ty han har utfört storverk bland sitt folk. Vem är den fullkomlige som bestått detta prov? Må han bära huvudet högt. Vem har avstått från synd när han kunde synda, från att göra ont när han kunde göra det? Den mannens lycka blir bestående, och Kyrkans heliga skall prisa hans frikostighet.

GRADUALE Justus ut palma florebit, sicut cedrus Libani multiplicetur

Den rättfärdige grönskar som ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han, planterad i Herrens hus; för att förkunna din nåd om morgonen, och din sanning om natten. Alleluia, alleluia. Salig den man som uthärdar frestelse, ty när han prövats, skall han skänkas livets krona. Alleluia.

EVANGELIUM ( Luk. 12:35-40)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom, när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Kommer han under andra eller tredje nattväkten, saliga är de om han finner dem vakande. Men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.

OFFERTORIUM Veritatis mea, et misericordia mea cum ipso

Min sanning och min nåd skall vara med honom, och i mitt namn skall hans horn bli upphöjt.

STILLA BÖN.

I åminnelse av dina heliga, o Herre, offrar vi åt dig detta lovets offer, genom vilket vi hoppas bli befriade från närvarande och kommande ont. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Beatus servus, quem, cum venerit dominus, invenient vigilantem

Salig den tjänare, som Herren finner vakande när han kommer; Amen säger jag er: han skall sätta honom över allt han äger.

SLUTBÖN.

Styrkta genom föda och dryck från himmelen, bönfaller vi dig ödmjukt, o Gud, att vi må beskyddas av förbönerna från honom vilkens åminnelse vi firat. Genom vår Herre…