Dagens text

Veckans måndagsmässa 20 september 2021: S:t Eustachius och hans följeslagare, martyrer

INTROITUS Sapientiam sanctorum narrent populi

Alla folk skall tala om de heligas vishet, och folkförsamlingen skall förkunna deras lov, och deras namn skall leva genom alla släktled. – Jubla i Herren, ni rättfärdiga, lovsång anstår de redliga. – Ära vare Fadern… – Alla folk…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som skänker oss nåden att få fira dina heliga martyrer Eustachius och hans följeslagares himmelska födelsedag; giv att vi får dela den himmelska glädjen med dem. Genom vår Herre…

EPISTEL (Vish. 5:16-20)

De rättfärdiga lever för evigt. Hos Herren har de sin lön och den Högste sörjer för dem. Därför skall de ur Herrens hand ta emot den strålande kungakronan och det sköna diademet. Sin högra hand skall han hålla över dem, och med sin arm skall han ge dem skydd. Han skall rusta sig med helig iver och väpna skapelsen till värn mot fienderna. Han skall klä sig i rättfärdighetens harnesk och sätta den opartiska domens hjälm på sitt huvud. Oövervinnelig helighet skall han bära som sköld.

GRADUALE Anima nostra sicut passer erepta est

Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfångarens snara, snaran gick sönder och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har skapat himmel och jord. Alleluia, alleluia. De rättfärdiga må mätta sig och jubla inför Herrens åsyn, och fröjda sig i sin glädje. Alleluia.

EVANGELIUM (Luk. 6:17-23)

I den tiden gick Jesus ner och stannade på en slätt. Där var en stor skara lärjungar och mycket folk från hela Judéen och Jerusalem och från kuststräckan vid Tyrus och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Också de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket ville röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: ”Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta. Saliga är ni när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen.”

OFFERTORIUM Exsultabunt Sancti in gloria

Må de fromma fröjda sig och ge honom ära, må de jubla på sina viloläger. Guds lov skall vara i deras mun, alleluia.

STILLA BÖN.

Vi frambär detta lovets offer till dig, o Herre, må det vara dig till behag, till dina heligas ära och genom din nåd bringa oss frälsning. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Dico autem vobis amicis meis

Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som förföljer er.

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: giv, att vi på dina heliga martyrer Eustachius och hans följeslagares förböner med ett rent hjärta må ta emot det som vi anammat på våra läppar. Genom vår Herre…