Dagens text

Måndagens mässa 15 augusti 2022: Jungfru marie himmelsfärd

INTROITUS Signum magnum apparuit in coelo: Mulier amicta sole, et luna sub pedibus ejus

Upp. 12:1  Ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. – Ps. 97:1  Sjung till Herrens ära, ty han har gjort stora ting. – Ära vare Fadern… – Ett stort tecken…

KOLLEKTBÖN.

Allsmäktige, evige Gud, som har upptagit den obefläckade Jungfrun Maria med kropp och själ till den himmelska äran, vi ber dig, att du må göra oss ständigt inriktade på de himmelska tingen så att vi blir delaktiga i samma ära. Genom vår Herre…

EPISTEL (Judit 13:17-20, 15:10)

Välsignad är du, min dotter, av Gud, den Högste mer än alla kvinnor på jorden, och välsignad är Herren Gud, himlens och jordens skapare, som ledde dig när du högg huvudet av våra fienders hövding. Ty han har så förhärligat ditt namn denna dag, att lovprisningen av dig inte skall tystna från deras munnar som skall komma ihåg vad Gud förmår, ty du vågade livet när vårt folk var i nöd och värjde oss från undergången inför vår Gud. Du är Jerusalems ära, du är Israels prydnad, du är vårt folks stora stolthet.

GRADUALE Audi filia, et vide, et inclina aurem tuam et concupiscet rex pulchritudinem tuam

Ps. 44:11-12, 14  Hör, min dotter, se och lyssna! Låt Konungen ha sin glädje i din skönhet. Full av härlighet är kungadottern, av guldvirkat tyg är hennes dräkt. Alleluia, alleluia. Maria har tagits upp i himmelen, och änglarnas kör gläder sig. Alleluia.

EVANGELIUM (Luk. 1:41-50)

I den tiden blev Elisabet uppfylld av den helige Ande och ropade med hög röst: ”Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse.” Då sade Maria: ”Min själ prisar storligen Herren, och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare. Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Och se, hädanefter skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte, över dem som fruktar honom.”

OFFERTORIUM Inimicitias ponam inter te et Mulierem, et semen tuum et Semen illius.

1 Mos. 3:15  Jag skall så fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd.

STILLA BÖN.

Må vår tillbedjans offer uppstiga till dig, o Herre, och må våra hjärtan, brinnande av din kärleks eld, genom förbönen av den allra saligaste jungfrun Maria, upptagen till himmelen, ständigt längta efter dig. Genom vår Herre…

Prefation: För den heliga Jungfru Marias himmelsfärd

COMMUNIO Beatam me dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est.

Luk. 1:48-49  Alla släkten skall prisa mig salig, stora ting har den Mäktige gjort med mig.

SLUTBÖN. Vi bönfaller dig, o Herre, att vi, när vi nu tagit emot frälsningens sakrament, må kunna nå fram till uppståndelsens ära genom den till himmelen upptagna saliga Jungfrun Marias förböner och förtjänster. Genom vår Herre…