Novena till S:t Frans Xavier

Den mirakulösa nådenovenan till den helige Frans Xavier - 4 till 12 mars samt 24 november - 2 december

Helige Frans Xavier, älskad och full av kärlek,
i förening med dig tillber jag vördnadsfullt Guds majestät;
och då jag gläder mig över alla de nådegåvor som Gud har skänkt dig under ditt liv, och över härlighetsgåvorna du erhållit efter döden, tackar jag Honom av hela mitt hjärta för detta;
jag bönfaller dig av hela mitt hjärta att Du för mig genom din verkningsfulla förbön vill utverka nåden av ett heligt liv och en lycklig död.
Dessutom, ber jag dig att för mig utverka . . .
(här nämner man den andliga eller timliga ynnest man ber om).
Men om det jag ber dig om inte skulle vara till Guds ära eller till större nytta för min själ, ber jag att du utverkar vad som är det bästa för båda dessa ändamål. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria och Ära vare Fadern

Om, av någon anledning, ovanstående bön inte kan bes, räcker det att fem gånger be
Fader vår, Hell dig Maria och Ära vare Fadern .