Veckans onsdagsmässa 22 september 2021: Kvatemberonsdagen i september

INTROITUS Exsultate Deo, adjutori nostro

Jubla inför Gud, vår styrka, höj hyllningsrop till Jakobs Gud! Stäm upp musik, slå på tamburin, spela ljuvligt på lyra och harpa! Stöt i horn vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag! Ty det är en stadga för Israel, en rättighet för Jakobs Gud, en lag som han gav åt Josef när han drog ut ur Egypten; han hörde en okänd stämma – Ära vare Fadern… – Jubla inför Gud…

Gloria utgår i denna mässa. Efter Kyrie ber man:

Oremus. Låt oss bedja.

Flectamus genua. Böj knä.

Levate. Stig upp.

BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, att din helande nåd må upprätthålla oss i vår svaghet, så att det som av sig självt håller på att falla i ruiner må återuppbyggas av din godhet. Genom vår Herre…

LÄSNING (Amos 9:13-15)

Så sade Herren Gud: Ja, den tid kommer, då plöjaren följer tätt efter den som skördar och vintramparen tätt efter den som sår, då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över. Då skall jag vända ödet för mitt folk Israel. De skall bygga upp förstörda städer och bo i dem, plantera vingårdar och själva dricka vinet, anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras egen mark, och de skall aldrig mera ryckas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Herren, din Gud.

GRADUALE Quis sicut Dominus Deus noster

Vem är som Herren, vår Gud, han som tronar så högt, han som ser så djupt ner – vem i himlen, vem på jorden? Den hjälplöse reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn.

KOLLEKTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, giv din bedjande familj att de, när de avstår från kroppslig föda, likaså må avstå från att synda i sina tankar. Genom vår Herre…

EPISTEL (2 Esra 8:1-10)

I de dagarna var allt folket samlat tillhopa såsom en man på gatan som ligger framför Vattenporten, och de bad Esra, den skriftlärde, att ta fram boken med Mose lag, som Herren hade anbefallt åt Israel. Då tog prästen Esra fram lagen inför den samlade folkhopen av män och kvinnor och alla som kunde förstå, på den första dagen i den sjunde månaden. Och han läste klart och tydligt på gatan som låg framför Vattenporten från morgonen till middagen, inför männen och kvinnorna och alla som kunde förstå, och allt folket lyssnade uppmärksamt på det som lästes ur boken. Och Esra, den skriftlärde, stod på en plattform av trä, från vilken han talade. Och han öppnade boken inför allt folket, och han stod upphöjd över folkmassan; och när han hade öppnat den, ställde sig alla upp. Och Esra välsignade Herren, den store Guden, och allt folket svarade ”Amen, amen” i det att de upplyfte sina händer, och de bugade sig djupt och tillbad Gud med sina ansikten mot marken. Nu äskade leviterna tystnad bland folket för att de skulle höra lagens ord, och folket stod på plats, och de läste klart och tydligt, och de förstod allt som lästes. Och Nehemja och Esra, som var präst och skriftlärd, och leviterna som uttolkade lagen sade: Detta är en helig dag inför Herren, vår Gud, så sörj inte eller gråt. Och han sade till dem: Gå och ät fett kött och drick söta viner, och sänd därav till dem som inte har förberett något, ty detta är en Herrens heliga dag, och var inte sorgsen, ty Herrens glädje är vår styrka.

GRADUALE Beata gens, cuius est Dominus Deus eorum populos

Lyckligt det folk som har Herren till Gud, det folk han valt till sin egendom! Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning.

EVANGELIUM (Mark. 9:16-28)

I den tiden sade en i mängden: ”Mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och de kunde inte.” Han sade: ”Detta släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom!” De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far: ”Hur länge har det varit så här med honom?” Fadern svarade: ”Sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss, om du kan.” Jesus sade: ”Om jag kan? Allt är möjligt för den som tror.” Då ropade pojkens far: ”Jag tror. Hjälp min otro!” När Jesus såg att folk strömmade till sade han strängt till den orena anden: ”Du stumma och döva ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka.” Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sade att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: ”Varför kunde inte vi driva ut den?” Han svarade: ”Den sorten kan bara drivas ut med bön.”

OFFERTORIUM Meditabor in mandatis tuis quae dilexi valde

Jag har min lust i dina bud, ja, jag älskar dem. Jag sträcker mina händer mot dig och begrundar dina stadgar.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig: må vår fasta, o Herre, vara dig till behag, och gör oss genom att sona våra synder värdiga din nåd, och skänk oss det du av evighet utlovat. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Comedite pingua, et bibite mulsum

Gå och ät fett kött och drick söta viner, och sänd därav till dem som inte har förberett något, ty detta är en Herrens heliga dag, och var inte sorgsen, ty Herrens glädje är vår styrka.

SLUTBÖN.

När vi nu fått ta emot dina himmelska gåvor bönfaller vi dig ödmjukt, o Herre, att vi genom din nåd som gåva får ta emot det som genom vår hängivna tjänst inför dig, har fullkomnats i din givmildhet. Genom vår Herre…