Veckans onsdagsmässa 20 januari 2021: S:t fabian, påve, och S:t Sebastian, martyrer

INTROITUS Intret in conspecto tuo, Domine

Låt de fångnas klagan komma inför dig, o Herre, och ge våra grannar sjufalt tillbaka i deras famn, hämnas dina heligas utgjutna blod. – O Gud, hedningarna har fallit in i din arvedel, de har orenat ditt heliga tempel, de har gjort Jerusalem till en förvaringsplats för frukt. – Ära vare Fadern… – Låt de fångnas klagan…

KOLLEKTBÖN.

Se till vår svaghet, allsmäktige Gud, och när våra egna onda gärningar tynger oss, må vi då bli skyddade genom den mäktiga förbönen av dina heliga martyrer Fabian och Sebastian. Genom vår Herre…

EPISTEL (Hebr. 11:33-39)

Bröder, genom tron besegrade de heliga kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld, och undkom svärdsegg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades, och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Och alla dessa befanns värdiga genom trons vittnesbörd i Kristus Jesus, vår Herre.

GRADUALE Gloriosus Deus in Sanctis suis

Gud är ärorik i sina heliga, underbar i sitt majestät, och gör under. Din högra hand krossar fienden. Alleluia, alleluia. Dina heliga skall välsigna dig, o Herre, de skall förtälja ditt rikes ära. Alleluia.

EVANGELIUM (Luk. 6:17-23)

I den tiden gick Jesus ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Där var en stor skara lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kuststräckan vid Tyrus och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Också de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket ville röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: ”Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta. Saliga är ni när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull. Gläd er på den dagen och fröjda er! Ty se, er lön blir stor i himlen.”

OFFERTORIUM Laetamini in Domino et exsultate, justi

Var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga, och jubla, alla ni rättsinniga.

STILLA BÖN.

O Herre, ta i din nåd emot de offergåvor som helgats åt dig, och låt dem genom dina heliga martyrer Fabians och Sebastians förtjänster bli en varaktig källa till styrka för oss. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Multitudo languentium, et qui vexabantur

Många som var sjuka och plågades av orena andar kom till honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla.

SLUTBÖN.

Vi som har styrkts av dessa heliga gåvor som vi tagit del av, bönfaller dig, o Herre vår Gud, att vi genom förbönen av dina heliga martyrer Fabian och Sebastian alltid inom oss må erfara kraften från det som vi nu har firat. Genom vår Herre…