Bilder från Fjärde söndagen i Fastan, “Laetare”, 27 mars 2022