julens
Mässtider

Offentliga gudstjänster firas fr.o.m. den 1 december, i enlighet med Stockholms Katolska Stifts uppdaterade direktiv per den 30 november  2021. Julafton 24 december

mässa kl 09,00 (Juldagens vigilia)
mässa kl 20,00 (Juldagens första mässa)

Juldagen 25 december
mässa kl 08,30 (Juldagens andra mässa)
mässa kl 09,30 (Juldagens tredje mässa)

Annandag Jul 26 december
mässa kl 09,30
(Söndagen i Juloktaven, med åminnelse av S:t Stefanus, den förste martyren)