Kristus Konungens Institut välkomnar 30 nya seminarister

Efter att ha förberett sig några dagar i ett av tillbedjanssystrarnas kloster i Le Noirmont, Schweiz, fick de nya förstaårsseminaristerna motta den blå korkappan av seminariets rektor, kanik Mora i Gricigliano. Det nya läsåret 2022-2023 välkomnar 30 unga män som påbörjar sin prästutbildning. Den blå korkappan är ett tecken på Guds Moder Marias beskydd. Må Hon beskydda de nya seminaristerna och vårda deras kallelser så att de blir goda och heliga präster för Kyrkan!