Novena till vår moder av det goda rådet

Novena: till vår moder av det goda rådet
17 – 25 april

O Heliga Jungfru, så berörd av våra smärtsamma kval när vi ska urskilja det sanna och goda, vi kastar oss för dina fötter och åberopar dig under den ljuva titeln Vår fru av det goda rådet.

Vi bönfaller dig: kom till vår hjälp i denna vår jordiska vistelse när både misstag och ondska planerar vårt fördärv genom att leda sinnen och hjärtan vilse.

O visdomens säte och havets stjärna, upplys offren för tvivel och villfarelser så att de inte kan förföras av ondska som maskerar sig som gott; stärk dem mot passionernas och syndens fientliga och korrumperande krafter.

Moder av det goda rådet, utverka för oss från din gudomliga son kärleken till dygden och ge oss styrkan att i tveksamma och svåra situationer välja den väg som leder till vår frälsning.

Understödda av din hand kan vi sålunda utan att skadas färdas längs de stigar vi lärt oss genom Jesus, vår frälsares ord och förebild, och följa sanningens och rättvisans son i frihet och säkerhet över livets slagfält under ledning av din moderliga stjärna , tills vi slutligen kommer in i frälsningens hamn för att tillsammans med dig njuta av oblandad och evig frid.

Amen

Påve Pius XII 23 januari 1953