Varma gratulationer till kanik Amaury Montjean, superior för Institutets engelska och svenska apostolat, som har avlagt, och framgångsrikt försvarat, sin doktorsavhandling i teologi efter 3 års hårt arbete. Hans avhandlingsämne är det katolska äktenskapet i ljuset av Institutets skyddspatron, S:t Frans av Sales skrifter.