nya postulanter till Tillbedjanssystrarna av Jesu kungliga Hjärta

Institutets systrakommunitet, Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta, har glädjen att välkomna fem nya postulanter från USA, Mexiko, Venezuela, Spanien och Tyskland.

På de de oskyldiga barnens högtid, den 28 december 2020, mottog de den blå postulantkappan från vår generalprior, Monsignore Gilles Wach, i systrarnas novitiathus i Neapel, Italien. Låt oss be för dem som nu påbörjar sin formation till ordenslivet!