Sex nya noviser! (Mars 2021)

På den helige Thomas av Aquinos festdag, den 8 mars 2021, mottog sex postulanter ordensdräkten av moder superior, Madeleine-Marie, under ledning av Institutets generalprior monsignore Gilles Wach, vid en iklädningsceremoni i Tillbedjanssystrarnas novitiathus i Neapel. 

Dagen före ceremonin , tredje söndagen i fastan, Missa Solemnis (Levithögmässa). Celebrant, Institutets generalprior monsignore Gilles Wach. Tillbedjanssystrarna sjöng propriet från absidkoret.
Moder superior och novismästarinnan förbereder en av de blivande novissystrarna inför ceremonin.
Moder superior, systrar, noviser och postulanter strax före iklädningsceremonin.
Efter iklädningsceremonin, Missa Solemnis. Celebrant, monsignore Wach.
De sex nya novissystrarna med Moder superior och novismästarinnan.