Dagens text

Veckans lördagsmässa:
3 Oktober 2020

INTROITUS Sub umbra illius, quem desideraveram, sedi
Under skuggan av honom som jag åtrådde satt jag, och hans frukt var söt för min mun. – Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaoth! Min själ längtar och trängtar till dina gårdar. – Ära vare Fadern… –Under skuggan…
KOLLEKTBÖN.
Herre Jesus Kristus, du som uppenbarade ditt Hjärtas ofattbara rikedomar för den heliga jungfrun Margareta; låt oss genom hennes förtjänster och vår efterföljelse av henne, då vi älskar dig i allting och över allting, förtjäna att ha vår ständiga boning i samma ditt hjärta. Du som lever och råder…
EPISTEL (Ef. 3:8-9, 14-19)
Bröder: jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilket allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin rika härlighet skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni blir rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.
GRADUALE Aquae multae non potuerunt exstinguere caritatem
De största vatten förmår inte utsläcka kärleken, strömmar kan inte dränka den. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa, och min del för evigt. Alleluia, alleluia. Jag är min väns, och han är vänd till mig. Alleluia.
EVANGELIUM (Matt. 11:25-30)
I den tiden svarade Jesus och sade: ”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ger er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk av hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”
OFFERTORIUM Quid bonum ejus est, et quid pulcrum ejus
Vad är hans goda, och vad är hans skönaste gåvor, om inte de utvaldas vete och det vin, från vilket deras jungfrur blomstrar upp.
STILLA BÖN.
Må ditt folks offergåvor mottagas av dig, o Herre, och gör så att vi upptänds av samma heliga eld som din Sons heliga Hjärta utstrålar; den, som din heliga jungfru Margareta var så genomträngande antänd av. Genom vår Herre…
Prefation: Den allmänna prefationen
COMMUNIO Ego dilecto meo, et dilectus meus mihi
Jag är min väns, och min vän är min, där han för sin hjord i bet bland liljor.
SLUTBÖN.
När vi nu mottagit din kropps och ditt blods mysterier, ber vi dig, Herre Jesus: gör genom din heliga jungfru Margaretas förbön så att vi, som kastat av oss denna världs fåfängligheter, får nåden att påtaga oss ditt Hjärtas mildhet och ödmjukhet. Du som lever och råder…