Ytterligare sju systrar har avlagt sina högtidliga klosterlöften

På Marie bebådelsedagen den 25 mars avlade sju systrar, tillhörande Kristus Konungens Instituts systrakommunitet Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga hjärta, sina högtidliga klosterlöften vid novitiatet i Neapel.
Systrarna kommer från England, Frankrike, Irland, Malaysia och USA.
Låt oss tacka Gud för denna nåd!

Noviserna träder fram inför Institutets generalprior, monsignore Wach, för att avlägga sina löften och motta den svarta slöjan.
En av systrarna mottar generalpriorns välsignelse.
Undertecknande av klosterlöftena.
Tillbedjan av det Allraheligaste sakramentet.
Monsignore Wach gratulerar sina andliga döttrar efter ceremonin.
Systrarna samlas i klosterträdgården, efter ceremonin och den heliga mässan, tillsammans med gästande familjer och vänner.
Bordsbön före den festliga lunchen, med Institutets generalvikarie monsignore Schmitz, ärkebiskop Bacqué, påvlige ceremonimästaren monsignore Agostini, samt Institutets generalprior monsignore Wach, längst till höger i bild.
Systrar med vänner och familjer. Närmast till höger i bild syns Griciglianos vicerektor och studieprefekt, kanik Lefèvre.
Systrarna vinkar adjö och på återseende till monsignore Wach.